045-121 5091  |     asiakaspalvelu@decorahouse.com

Decora House - Juhlat joka päivä

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)

 

 

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 20.05.2018 Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen

rekisteriseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Decora House Oy
Elopellontie 1 M, 33470 Ylöjärvi, 0451215091, asiakaspalvelu@decorahouse.com y-tunnus: 2875933-4

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanne Peräkylä
Decora House Oy
0451215091, hanne.perakyla@decorahouse.com

 

3. Rekisterin nimi

Decora House Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin asiakkaan erillisellä suostumuksella.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu tuote, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja käytetään palvelun tuottamiseen ja niitä saatetaan välittää eteenpäin palvelun tuottamiseksi. Tietoja luovutetaan vain palvelun tuottamisen vaatimissa tilanteissa, joissa se on pakollista laitevalmistajan tai muun tahon vaatimuksesta.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Decora House Oy luovutta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja luovutetaan logistiikan järjestämiseksi ja palveluiden tuottamiseksi kun se on välttämätöntä palvelun järjestämiseksi. Tietoja luovutetaan myös EU alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Reksiteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

Tietoturvaseloste 12.03.2018

 

10. Tarkastusoikeus

Paääsaääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Decara Housen sähköpostiin, hanne.perakyla@decorahouse.com.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, hanne.perakyla@decorahouse.com.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.